Banner 2014

Program Rijeka psihologije 2014. 

  • Ponedjeljak
  • Utorak
  • Srijeda
  • Četvrtak
  • Petak
  • Subota
  • Nedjelja

08:00 - 16:00 3.MAJ 3.MAJ - Brodograđevna industrija 3. maj d.d., Liburnijska 3, Rijeka Dani otvorenih vrata Posebna grupa: Osobe s invaliditetom (svakim danom od 17. do 21.02.2014.) G G - Gradani različite dobi

Višnja Rakin: `Ja mogu raditi`

Dani otvorenih vrata  jedne od najstarijih ustanova za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, koja ove godine obilježava 50 godina djelovanja: Centaropreme RE&ZIN d.o.o.

Mogu li ja kao osoba s invaliditetom raditi i za kakav posao mogu konkurirati? Kakve su mi šanse na ovakvom tržištu rada? Doživljavam neuspjeh u traženju posla, kako da promijenim svoj pristup? Što je profesionalna rehabilitacija i kako mi ona može promijeniti život?

Individualna pomoć stručnog tima u izradi plana karijere namijenjena je osobama s invaliditetom. Dobrodošle su i obitelji, a osobito zainteresirani poslodavci. Najava na tel.: 051/261-519 ili 099/255 22 44

08:30 - 14:30 3.MAJ 3.MAJ - Brodograđevna industrija 3. maj d.d., Liburnijska 3, Rijeka Liburnijska 3, Rijeka (dvorana na zapadnom ulazu) Konferencija za gospodarstvenike (uz poziv) PG PG - Posebna grupa

3. Konferencija: Psihologija za gospodarstvenike

Popis predavanja:

Zoran Sušanj: Pravednost u upravljanju ljudskim resursima: Uloga psihologa i rukovoditelja (tematsko izlaganje)

Hrvoje Gligora: Psihološke posljedice restrukturiranja organizacije (tematsko izlaganje)

Damir Sertić: Znanost o sreći - Pozitivna psihologija (tematsko izlaganje)

Ana Žele: Optimizam (kao potreba današnjeg vremena) – može li se naučiti? (tematsko izlaganje)

Kristina Burina Bonefačić: Strukturni fondovi u Hrvatskoj – poticaj suradnje psihologa i gospodarstvenika (tematsko izlaganje)

Alen Marot: Sistemsko razmišljanje i kvaliteta kao osnova za suradnju i rukovođenje (tematsko izlaganje)

Dunja Vuković: Self-leadership – vođenjem sebe do utjecaja na druge (interaktivno predavanje)

Martina Ožanić Jukić, Nina Milevoj: Je li dovoljno nešto (samo) željeti? – Alat za ostvarivanje ciljeva i pretvaranje planova u dobre ishode (interaktivno predavanje)

09:00 - 20:00 3.MAJ 3.MAJ - Brodograđevna industrija 3. maj d.d., Liburnijska 3, Rijeka Dani otvorenih vrata Djelatnici tvrtki 3. MAJ i ULJANIK u Rijeci (od 17. do 21.02.2014.) PG PG - Posebna grupa

Martina Ožanić Jukić: `Razgovor i savjetovanje zaposlenika`

Razgovor i savjetovanje zaposlenika tvrtki 3. MAJ Brodogradilište, ULJANIK Poslovno informacijski sustavi i ULJANIK Brodograđevni projekti u Rijeci. Najava e-poštom: psiholog@3maj.hr ili tel: 051/611-852

16:00 - 19:00 PP-GB Privatna psihološka praksa "Klinički psiholog-psihološka dijagnostika i tretmani", Braće Monjac 5, Rijeka Dani otvorenih vrata Aktivnosti namijenjene studentima i učenicima. G G - Gradani različite dobi

Gordana Bertović: Dani otvorenih vrata privatne psihološke prakse “Klinički psiholog - psihološka dijagnostika i tretmani”

Dani otvorenih vrata privatne psihološke prakse „KLINIČKI PSIHOLOG – PSIHOLOŠKA DIJAGNOSTIKA i TRETMANI“ prof. Gordane Bertović osmišljeni su s ciljem informiranja građana o psihoterapijskom radu, vrstama psihoterapija, psihološkim treninzima i tretmanima. Ukoliko ste zainteresirani za rad na sebi i želite napraviti pozitivne kognitivne, emocionalne i tjelesne promjene u sebi i sa sobom ili vas jednostavno zanima rad psihologa psihoterapeuta, obratite nam se i informirajte se o željenim temama.  Aktivnost će se odvijati i u četvrtak, 20.02.2014. od 11:00 do 14:00 sati. Najava na tel.: 091/764 04 51

17:00 - 18:00 DV-KR Dječji vrtić "Krnjevo", Karasova 4, Rijeka Radionica/predavanje G G - Gradani različite dobi

Darko Sambol i Lahorka Jurčić: `Tko je hiperaktivno dijete?`

Koliko puta ste pomislili da je vaše dijete hiperaktivno? Radi li se o poremećaju ili o temperamentu djeteta? Kako postupiti u jednom i drugom slučaju? Informirajte se kako raditi s djetetom i kako mu pomoći. 

17:00 - 18:30 GK-NČ GK-NČ - Gradska knjižnica Rijeka – Narodna čitaonica, Korzo 24, Rijeka Iskustveno predavanje G G - Gradani različite dobi

Alen Marot - `Strah i tjeskoba – neprijatelji ispunjenog života`

Strah i tjeskoba oduvijek su dio naše svakodnevice. Međutim, čini se da se je s ovim inače korisnim emocijama dogodilo nešto što ih je pretvorilo u neprijatelje većine ljudi koji danas veći dio svog života provode u strahu od toga će biti i što bi se moglo dogoditi, njima ili njihovoj djeci.  Zbog straha i zabrinutosti oko toga što bi se moglo dogoditi mnogi ljudi propuštaju važna i pozitivna iskustva u svom životu, osamljuju se od ljudi koji su im važni i odustaju od stvari koje su im bitne i koje ih ispunjavaju. Strah od odbijanja, strah od odbacivanja, strah od bolesti i smrti, zabrinutost i tjeskoba postaju mračno mjesto u kojemu provodimo većinu vremena dok svijet i život prolaze pored nas.

Ako ste sebe ili svoje bližnje prepoznali u prethodnom opisu, ovo predavanje razjasnit će vam što su zapravo strah i zabrinutost, koja je njihova prava svrha i na koji način oni mogu obuzeti cijeli naš život i obojati sve što nam se događa. Ponovno ćete upoznati strah i tjeskobu kao ono što oni zaista jesu i naučiti kako postići da oni ponovno služe vama i vašem ispunjenom življenju umjesto da vladaju vašom svakodnevicom.

18:00 - 20:00 HKD Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Strossmayerova 1, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Dražen Domijan: `Vidjeti ne znači i znati`

Svečano otvaranje ‘Rijeke psihologije’ u okviru 7. Tjedna psihologije u Hrvatskoj; Dražen Domijan s Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci: Vidjeti ne znači i znati (pozvano predavanje).

Sažetak predavanja: 
Iako nam se čini da vid točno preslikava informacije iz okoline te da se u vidne informacije možemo potpuno pouzdati na predavanju ćemo ilustrirati niz primjera koji ukazuju da to nije tako. Prikazat ćemo različite iluzije koje nastaju tijekom percepcije boja, svjetline, pokreta i dubine. Sve one ukazuju na konstruktivnost vidne percepcije. Drugim riječima, percepcija nije puko preslikavanje okoline nego kompleksan proces koji uključuje brojne pretpostavke, heuristike i znanja koje se integriraju sa senzornim podacima. Na kraju razmotrit ćemo i moguće primjene ovih spoznaja u svakodnevnom životu.

18:00 - 20:00 DV-M Dječji vrtić "Matulji", Šet. D. Gervaisa 4, Matulji Radionica G G - Gradani različite dobi

Tamara Sremec, Nataša Jelenić Herega: `Klub za roditelje`

Klub roditelja „Rastimo zajedno“ razvijen je kao oblik kontinuirane podrške roditeljima koji su sudjelovali u ciklusa od 11 radionica u sklopu programa „Rastimo zajedno“.Iskustvo velikog broja timova u provođenju radionica pokazuje kako i nakon ciklusa radionica roditelji imaju potrebu za dodatnim učenjem i podrškom. Kao nastavak radionica osmišljen je  Klub roditelja „Rastimo zajedno“.

Opći cilj Kluba je podrška roditeljima:

  • a) u primjeni njihovih uvida i odluka s radionica,

b) u razvoju komunikacijskih i drugih vještina stečenih na radionicama kao i

c)  osnaživanje njihovog osjećaja roditeljske kompetentnosti.

Na ovom susretu roditelji će moći razmijeniti svoja iskustva u provođenju vještina stečenih na radionicama u razdoblju nakon završetka programa kao i o eventualnim teškoćama u ulozi roditelja s kojima se suočavaju.

Najava e-poštom: t.sremec@gmail.com

12:30 - 13:30 OŠ-AMM OŠ "Dr. Andrija Mohorovičić", Šet. D. Gervaisa 2, Matulji Radionica OŠ - Osnovnoškolci

Jadranka Jovanović, Mila Mirković: `Ciljevi učenja i izrada plana`

Polaznicima radionice približiti razvoj procesa učenja koji je karakterističan za svakog pojedinca (individualno ponašanje), a razlikuje se po postavljanju kratkoročnih, specifičnih i ostvarivih ciljeva, planiranju i praćenju napretka /postignuća, s naglaskom na područja koja su prepoznata kao otežavajuća, te najznačajnije djelovanje, donošenje odluke o učenju.

17:00 - 18:30 SAVSM SAVSM - Savjetovalište Smokvina (vl. Bojana Smokvina Jokić), Korzo 32, Rijeka Dan otvorenih vrata G G - Gradani različite dobi

Bojana Smokvina Jokić: `Na kauču kod psihologa`

Na 'otvorenom danu' možete se upoznati sa radom i uslugama koje pruža Savjetovalište Smokvina. Naime, usluge se sastoje od provođenja individualnih psiholoških tretmana za odrasle osobe za tegobe poput stresa, tjeskobe, depresije, emocionalne krize te pada samopouzdanja. Zastupljeni su bračno i partnersko savjetovanje odnosno rad na unapređenju komunikacije unutar obitelji/para te savjetovanje u vezi teškoća i nesuglasica u odgoju djece. Programi za roditelje i djecu uključuju savjetovanje roditelja i tinejdžera te rad sa tinejdžerima s emocionalnim teškoćama odnosno promjenama u ponašanju ili problemima u školi. Provodi se i profesionalna orijentacija osmaša i maturanata odnosno pomoć i savjetovanje djece i roditelja prilikom odabira srednje škole i fakulteta. Najava e-poštom: info@savjetovaliste-smokvina.hr ili tel: 091/553 45 80.

17:00 - 18:30 TIĆ TIĆ - Dječji dom "Tić", Beli Kamik 11, Rijeka Radionica za oditelje i djecu predškolskog i mlađeg školskog uzrasta PG PG - Posebna grupa

Ljiljana Bubnić, Klaudia Segnan Bilović, Iris Antolović, Nataša Makarun: `Ja, mama i tata - zajedno dva sata`

Ciklus od 5 radionica namijenjenih roditeljima i djeci predškolskog i nižeg školskog uzrasta. Na istima će se roditeljima pružiti informacije, znanja, vještine  i podrška u ispunjavanju njihove roditeljske uloge, a poseban naglasak će biti na pozitivnoj interakciji i kvalitetnom vremenu roditelja i djeteta. Svaki susret će biti usmjeren na jedno od važnih područja roditeljstva, a zainteresirani roditelji će moći sudjelovati u svim ili nekim odabranim. Na radionice dolaze djeca i roditelji zajedno. Ciklus radionica dio je građanske inicijative koja ima za cilj primarnu prevencija rizičnih oblika ponašanja kod djece kroz osvješćivanje javnosti o ovom problemu i kroz povećanje roditeljskih kompetencija te kvalitete odnosa roditelja i djece. Najava e-poštom: tic@tic-za-djecu.hr ili tel: 051/215-670

17:00 - 18:30 VGR VGR - Vijećnica Grada Rijeke, Korzo 16, Rijeka Tribina za studente i građane G G - Gradani različite dobi

Inka Miškulin: `Psihološka pomoć kod onkoloških pacijenata`

Znanstvena istraživanja pokazuju značajan utjecaj psihološke pomoći pri suočavanju onkoloških pacijenata s bolešću i liječenjem koje može biti izuzetno teško i iscrpljujuće. Psihološka pomoć je značajan faktor i u samom procesu ozdravljenja i uključivanja pacijenata u svakodnevni život nakon liječenja. Psiholozi, psihoterapeuti, liječnici-onkolozi  i educirani volonteri imaju svi važne uloge u pružanju psihološke pomoći onkološkim pacijentima.  Sudionici tribine: Karin Kuljanić, Ira Pavlović-Ružić, Ika Rončević-Gržeta, volonterke i članice udruga “Nada” i “Sve za nju”. 

18:10 - 19:30 PGŠR Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka Radionica za srednjoškolce, stručne suradnike psihologe i nastavnike psihologije SŠ - Srednjoškolci

Sonja Crnić, Senka Tomljanović Manestar: `Kako upoznati srednjoškolce s problematikom trgovanja ljudima`

Trgovanje ljudima je problematika koja mladima  postaje  sve zanimljivija  jer sve češće planiraju i/ili traže   posao i na tržištu zemalja članica EU. Želimo srednjoškolce završnih razreda upoznati s navedenom problematikom s ciljem smanjenja rizika i mogućih opasnosti prilikom traženja posla ili nastavka školovanja izvan mjesta stanovanja. Kad govorimo o trgovanju ljudima  percepcija javnosti usmjerena je na žene. Međutim, žrtvama mogu postati i dečki i djevojke podjednako. Rizik možemo smanjiti poznavanjem opasnosti te prihvaćanjem uputa i savjeta mjerodavnih stručnjaka i institucija.

14:00 - 16:00 SSC-PS SSC-PS Sveučilišni savjetovališni centar – Psihološko savjetovalište, Radmile Matejčić 3 (Kampus na Trsatu - zgrada Građevinskog fakulteta), Rijeka Radionica S S - Studenti

Ines Jakovčić, Gorana Birovljević: `Kako bolje organizirati svoje vrijeme?`

Dan ima samo 24 sata, a nerijetko nam se čini da bi nam trebala još najmanje 2-3 sata da bi stigli obaviti sve ono što moramo i želimo. Planiramo previše aktivnosti ili uopće ne planiramo, a na kraju smo nezadovoljni onime što napravimo i uvijek mislimo da smo trebali i mogli više. Organizacija vremena je vještina na kojoj se može poraditi. Upravo s ciljem poboljšavanja svojih vještina organizacije vremena organiziraju se radionice „kako bolje organizirati svoje vrijeme?“.

Sudionici radionica imat će priliku prepoznati svoje "kradljivce" vremena i upoznati različite strategije planiranja vremena pomoću kojih se mogu bolje organizirati. Obuhvatit će se teme postavljanja ciljeva (dugoročno i kratkoročno planiranje), tehnike planiranja vremena i pridržavanja plana s ciljem poboljšanja vlastite učinkovitosti i povećanja zadovoljstva svojom organizacijom. Najava e-poštom: ssc@ssc.uniri.hr

17:00 - 18:30 SAVSM SAVSM - Savjetovalište Smokvina (vl. Bojana Smokvina Jokić), Korzo 32, Rijeka Diskusija/ debata i predavanje za osmaše, maturante i njihove roditelje SŠ - Srednjoškolci

Bojana Smokvina Jokić: `Zašto je važna profesionalna orijentacija?`

Izbor zanimanja kojim se jednoga dana želimo baviti, izbor srednje škole ili fakulteta koji će nas pripremiti za željeno zanimanje, težak je i vrlo važan proces. Nakon osmog razreda još smo uvijek vrlo mladi i nismo sigurni što želimo postati, no te prve važne odluke ipak moramo donijeti. Pri odlučivanju dobro bi bilo nam netko pomogne svojim stručnim savjetima i smjernicama u tim koracima. Zato postoji profesionalna orijentacija koja može spojiti naše želje sa našim sposobnostima i sa realnim mogućnostima upisa odnosno kasnijeg zapošljavanja unutar određene discipline. Najava e-poštom: info@savjetovaliste-smokvina.hr  ili tel: 091/553 45 80

17:00 - 19:00 DV-KR Dječji vrtić "Krnjevo", Karasova 4, Rijeka Predavanje i radionica PG PG - Posebna grupa

Darko Sambol: `Kako razviti strategije samopomoći u roditeljstvu?`

Roditeljstvo je vrlo zahtjevno, a samo Vi  možete biti najbolji roditelj Vašeg djeteta !

Cilj ove radionice je osvijestiti važnost ravnoteže privatnog i poslovnog svijeta te razviti strategije samopomoći u roditeljstvu uz pomoć tehnike NLP Coachinga. Naučit ćete što je NLP, što je Coaching – kako pomažu tehnike NLP-a da budete bolji roditelj, a vaše dijete zadovoljnije. Najava e-poštom: darko.sambol@rivrtici.hr

17:00 - 18:30 PSISAN PSISAN - Privatna praksa kliničke psihologije "PSI SANO", Pomerio 21, Rijeka G G - Gradani različite dobi

Ines Denona: `Trebam li pomoć psihologa?`

Radionica u sklopu koje će se sudionici upoznati sa osobinama visoko funkcionirajućih osoba, naučiti prepoznati prve znakove narušenog ili slabijeg psihičkog zdravlja te uz pomoć zanimljivih i poticajnih vježbi pokušati procijeniti gdje pronalaze sebe na tom kontinuumu. Najava e-poštom: ines.denona@ri.t-com ili tel: 091/503 22 49

17:30 - 19:30 EŠMM EŠMM - Ekonomska škola Mije Mirkovića Rijeka, Ivana Filipovića 2, Rijeka Predavanje za studente, srednjoškolce i ostale građane S S - Studenti

Doris Penić i Melita Perić: `Motivacija u svakodnevnom životu`

U svakodnevnom životu često se susrećemo s problemom motivacije. Motivacija je jedan od najvažnijih izvora postizanja uspjeha u obrazovanju, poslu i u svakodnevnom životu. Međutim nedostatak motivacije može biti značajan izvor neuspjeha i nezadovoljstva. Zbog čega su neki ljudi uspješniji od drugih, zašto oni lakše postižu svoje ciljeve dok drugi ne uspijevaju? Što prve pokreće, a druge sputava? Koje tehnike profesori koriste da bi motivirali učenike, poslodavci da bi motivirali zaposlenike, a koje roditelji da bi motivirali svoju djecu i koliko su one uspješne ili neuspješne, samo su neka od pitanja na koja ćemo pokušati odgovoriti. Motivirati se nije lako, ali ako odustanete prije nego što ste pokušali nikad nećete saznati jeste li mogli uspjeti.

18:00 - 19:30 DIRA Udruga DIRA Rijeka, Šet. XIII. divizije 2, Rijeka Predavanje za stručne suradnike u odgojno-obrazovnim ustanovama PG PG - Posebna grupa

Jasmina Kardoš, Belinda Dobrec, Aileen Marinčić, Leonida Rupčić, Andrijana Vidović, Tamara Stević: `Prezentacije multidisciplinarnog pristupa pri radu s djecom s teškoćama u razvoju`

Programi i aktivnosti Udruge DIRA RIJEKA provode se kroz individualni rad i grupni rad s djecom sa i bez teškoća u razvoju. Floortime terapije, terapije senzorne integracije, Kreativne radionice, edukacije za roditelje, Dječje igraonice, sportski programi dio su multidisciplinarnog pristupa koji djeci omogućuje da uz odgovarajuća razvojna iskustva postanu sretni pojedinci spremni na život u zajednici. Svakom djetetu s disharmoničnim razvojem može se pomoći da dostigne svoj maksimalni potencijal jer biološko ustrojstvo nije sudbina ako rano ustanovimo probleme i pružimo djetetu dodatnu praksu s onim vještinama koje ono ne usvaja lako. 

18:00 - 19:30 KSUŠ KSUŠ - Klub Sušačana, Franje Račkog 1, Rijeka Tribina G G - Gradani različite dobi

Senka Tomljanović Manestar, Ksenija Juravić: Psihologija svakodnevice: `Je li šminkanje prikrivanje ili otkrivanje?`

Ritual šminkanja civilizacijska je tekovina vezana uz  pojam ljepote koji se mijenjao kroz prostor i vrijeme. Pripadnici starih civilizacija  njegovali su trend uljepšavanja i kod muškaraca i žena. Činimo li to i mi danas? Imamo li  iste razloge i motive? Koje su dobrobiti i štete šminkanja? Šminkamo li se zbog prikrivanja nedostataka ili  otkrivanja prednosti? Je li šminkanje dobro ili loše za naše samopouzdanje? Što šminka govori o nama?  Zanima li vas ova tema pridružite se raspravi psihologa, vizažista, klijenata make upstudia i drugih gostiju.

19:00 - 20:30 GSS HGSS stanica Rijeka, Franje Matkovića 7A, Rijeka Radionica za spasioce Gorske službe spašavanja PG PG - Posebna grupa

Nataša Jelenić Herega, Tamara Sremec: `Kako se nositi sa stresom u pomagačkom poslu Gorske službe spašavanja?`

Mnogi pomagači su zbog prirode svog posla izloženi izuzetno stresnim i traumatskim događajima. Čak i kad njihov život nije osobno ugrožen, bliski dodir s osobama u krizi, koje su traumatizirane, ugrožava njihovu sliku o smislu života i vlastitoj pomagačkoj ulozi. Iako su pomagači uvježbani za djelotvorno ponašanje u takvim situacijama, oni su istovremeno emocionalno ranjivi, s uobičajenim reakcijama na patnje i stradanje ljudi.

Održat će se dvije radionice, namijenjene volonterima Gorske službe spašavanja. Sudionici će saznati informacije o normalnim reakcijama na stresne situacije te osvijestiti da se neugodna iskustva mogu lakše integrirati ako se o njima govori. Putem demonstracije i vježbe prepoznat će vlastite jake snage i načine suočavanja koje koriste te naučiti nove, kako bi se što djelotvornije nositi s takvim iskustvima i pripremili se za buduće krizne i traumatske situacije u svom pomagačkom poslu. Drugi dio radionice održat će se 25.02.2014.

13:00 - 14:00 UFRI UFRI - Učiteljski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Kampus na Trsatu), Rijeka Dvorana 308 na 3. katu Tribina za stručne suradnike u školama, učitelje, nastavnike PG PG - Posebna grupa

Darko Lončarić: `Interdisciplinarni pristup poticanju samoregulacije učenja: Uloga nastavnika i stručnih suradnika u školama`

Važnost samoregulacije učenja dolazi do izražaja u dinamičnom vremenu koje zahtjeva dinamičan i cjeloživotni razvoj novih kompetencija. Kada izađemo iz škole/fakulteta ne prestajemo učiti. Tada nema nekoga tko će nam reći što i kako da naučimo i dati ocjenu. Kako pomoći budućim, cjeloživotnim učenicima da postave i ostvare vlastite ciljeve bez nadzora i podrške poučavatelja-regulatora? Poslušajte druge i podijelite s nama svoje ideje.

14:00 - 15:30 OŠ-P OŠ "Podmurvice", Podmurvice 6, Rijeka Radionica za poticanje kreativnog mišljenja OŠ - Osnovnoškolci

Barbara Rončević Zubković, Iva Dugalić i Mateja Bubaš: `Misli drugačije`

Cilj ove radionice je potaknuti kreativno mišljenje učenika, stvaranje novih, neobičnih, različitih ideja i rješenja. Kroz razmatranje hipotetskih situacija i razmišljanje o upotrebi svakodnevnih predmeta na neuobičajene načine, učenici će se odmaknuti od uobičajenog načina razmišljanja i osvijestiti različitost vlastitih i tuđih ideja. Radionica će pomoći učenicima da nauče uvažavati tuđe ideje i mišljenja, prihvaćati različite perspektive. Radionica je namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole.

17:00 - 18:30 TIĆ TIĆ - Dječji dom "Tić", Beli Kamik 11, Rijeka Radionica za razvedene ili u postupku razvoda PG PG - Posebna grupa

Ljiljana Bubnić i Tamara Žakula Desnica: `Škola za razvedene roditelje - program psihološke podrške razvedenim roditeljima`

Cilj programa je olakšati roditeljima i djeci prilagodbu na nove životne uvjete, pomoći im u smanjivanju opterećenja uvjetovanih razvodom te boljoj organizaciji obiteljskog života nakon razvoda roditelja, uz jačanje samopouzdanja djece i roditeljske kompetentnosti u odgoju.

Program uključuje 5 susreta koji omogućuju razmjenu iskustava u grupi i teorijsku osnovu o:

a) utjecaju razvoda na razvoj djece

b) kako pomoći djeci da se prilagode na nove životne okolnosti

c) kako komunicirati s bivšim supružnikom.

Roditelji dobivaju informacije koje će im olakšati razumijevanje dječjih reakcija na situaciju razvoda te prepoznavanje i zadovoljavanje dječjih potreba. Trajanje kroz 5 susreta. Prva radionica 20.02.2014. Najava e-poštom: tic@tic-zadjecu.hr ili tel: 051/215-670

17:00 - 19:30 OŠ-S OŠ "Srdoči", Ante Modrušana 33, Rijeka Radionica za oditelje djece predškolske i mlađe školske dobi PG PG - Posebna grupa

Nataša Buzarinov: `Zašto imamo problema s onima koje volimo?`

Većina ljudi koji Vam predstavljaju problem Vi vrlo dobro poznajete. To su ljudi do kojih Vam je jako stalo i od kojih očekujete da zadovolje Vaše potrebe. (suprug/ supruga, djeca, šef na poslu ...) Zašto onda imamo problem s ljudima koje volimo? Oni koje volimo predstavljaju nam problem stoga što naše potrebe ne zadovoljavaju na način na koji bismo to željeli. Možda Vam ova radionica pomogne da imate manje problema s onima koje volite. Najava do 19.02.2014. na tel: 091/763 43 25

17:00 - 18:00 GK-NČ GK-NČ - Gradska knjižnica Rijeka – Narodna čitaonica, Korzo 24, Rijeka Predavanje za studente i građane G G - Gradani različite dobi

Lahorka Jurčić: `Snovi - što nam poručuju i kako nam mogu pomoći?`

Snovi su oduvijek privlačili ljude, bili predmet znatiželje i iznalaženja različitih putova njihova tumačenja. U ovom predavanju dobit ćete povijesni pregled tumačenja snova u starim civilizacijama, saznati nešto više o čuvenim   snovima Staroga i Novoga  Zavjeta , upoznat ćete se s osnovnim činjenicama tumačenja snova u raznim psihološkim školama: od Freuda i Junga do Adlera i Pearlsa. Ako se želite više posvetiti vlastitim snovima, možda ćete  dobiti korisna usmjerenja kako to činiti.

17:00 - 18:00 ELAN ELAN - savjetovanje – Centar za osnaživanje djece i odraslih, Josipa Košuljandića Tome 7, Dramalj Radionica o nenasilnom rješavajnu sukoba U U - Umirovljenici

Kristina Manestar i Ana Vrđuka: `Mudri imaju navadu mirno rješit’ zavadu`

Sukobi su normalni i neizbježni dio međuljudskih odnosa. Međugeneracijske razlike često otežavaju razumijevanje potreba sugovornika i mogu biti izvor sukoba. Od krucijalne je važnosti znati kako se pozitivno suočavati sa sukobima, jer time stvaramo priliku za osobni rast i jačanje međusobne povezanosti. Kvalitetu svog života možemo očuvati i/ili unaprijediti usvajanjem i korištenjem vještina nenasilnog rješavanja sukoba.

Dvije su temeljne skupine komunikacijskih vještina koje koristimo za nenasilno rješavanje sukoba: (1) izraziti sebe i (2) slušati (i čuti) druge. Iako su relativno jednostavne, većinu nas tome baš i nisu sustavno poučavali dok smo odrastali. Srećom, dobna granica ne postoji, što znači ih je moguće naučiti i u zrelijim godinama. Mudrim korištenjem vještina komunikacije starije osobe mogu dati svoj doprinos bržem i lakšem pronalaženju zajedničkog jezika. Na taj način mogu aktivno sudjelovati u jačanju povezanosti s dragim osobama i spriječiti razvoj osjećaja napuštenosti i izoliranosti te depresivnog raspoloženja.

Na radionici će se umirovljenicima predstaviti koncepcija nenasilnog rješavanja sukoba i pružiti prilika da iskušaju neke od temeljnih vještina učinkovitog prevladavanja sukoba. Najava e-poštom: psiholog@elansavjetovanje.hr ili tel: 095/903 01 91

17:30 - 18:30 OŠ-DGB OŠ "Drago Gervais" Brešca, Brešca 1, Jurdani Predavanje za roditelje učenika OŠ “Drago Gervais” PG PG - Posebna grupa

Mirjana Černeka Mikuličić, Jasmina Kardoš: `Darovitost u nama i oko nas`

Znamo li prepoznati darovitost u nama samima, svome djetetu i ljudima oko nas? Cijenimo li različitosti koje darovitost nosi sa sobom? Možemo li biti podrška svom djetetu u njegovoj različitosti i pomoći mu da razvije svoj potencijal? Roditelji će svojim sudjelovanjem u različitim aktivnostima (kratko predavanje, snimka govora darovite djevojčice, logičke pitalice i prezentacija stvaralačkog rada potencijalno darovitih učenika naše škole) imati priliku promišljati o ovim pitanjima i pokušati pronaći odgovore na njih. 

18:00 - 19:30 SOS-GR SOS-GR - SOS telefon – Grad Rijeka, Udruga za pomoć žrtvama nasilja, Verdijeva 11, Rijeka Predavanje G G - Gradani različite dobi

Lorena Zec i Sandra Kuharić: `Kako pomoći žrtvi nasilja u obitelji?`

Nasilje u obitelji je u porastu te mnogi od nas poznaju nekoga tko je postao žrtva takve vrste nasilja. Ovo predavanje će kratko proći kroz osnovne informacije o vrstama nasilja u obitelji, profile žrtve i nasilnika, mitove o nasilju u obitelj te će se na kraju prezentirati praktični savjeti kako svatko od nas može pomoći žrtvi nasilja u obitelji.

18:00 - 19:00 FFRI FFRI - Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Kampus na Trsatu), Rijeka Dvorana 107 1. kat Predavanje SŠ - Srednjoškolci

Barbara Kalebić Maglica: `Stereotipi i predrasude: Zašto smo netolerantni prema drugim grupama?`

Često govorimo o stereotipima i predrasudama prema određenim socijalnim grupama. Znamo li uopće što su to stereotipi i predrasude, kako oni nastaju i kako se mogu smanjiti? Kroz primjere i prikaze rezultata znanstvenih istraživanja saznat ćemo odgovor na postavljeno pitanje. Točnije definirat ćemo pojam stereotipa i predrasuda prema različitim manjinskim grupama, povezat ćemo neke osobine ličnosti i socijalne čimbenike s nastankom stereotipa i predrasuda te ćemo odrediti načine na koje se oni mogu smanjiti. Živimo u društvu u kojem postoje brojni stereotipi i predrasude, stoga je važno da mladi ljudi počnu razmišljati o vlastitim stereotipima i predrasudama koje imaju.

19:00 - 20:00 ASK Ustanova ASK RI, Ive Marinkovića 7, Rijeka Prezentacija G G - Gradani različite dobi

Tanja Stanić Brdar: `Ne možemo mijenjati druge, ali možemo sebe - psihoterapija na putu osobnog rasta`

Psihoterapija nije rezervirana samo za duševno bolesne ljude. Psihičke smetnje poput tjeskobe, paničnih napada, psihosomatskih simptoma pogađaju sve više zdravih ljudi i javljaju se kao reakcija na prezahtjevne uvjete u kojima živimo. Koliko god se trudili promijeniti svoju okolinu i podrediti je svojim potrebama, to uglavnom ne uspijevamo i postajemo još više frustrirani. Kao da se vrtimo u krug i borimo s vjetrenjačama. Tada je potrebno okrenuti se sebi i zapitati se – što ja mogu učiniti, što mogu promijeniti kod sebe da bi mi svijet postao bolje mjesto za život. Psihoterapija osnažuje osobu za svakodnevni život i uči kako se osloniti na vlastite snage u suočavanju s izazovima današnjeg doba.

19:00 - 20:30 VOM VOM - Vijećnica općine Matulji, Trg maršala Tita 11, Matulji Radionica G G - Gradani različite dobi

Tamara Sremec i Nataša Jelenić Herega: `Kako reći “ne” i zauzeti se za sebe`

Ponekad zbog straha da ćemo povrijediti druge ljude, narušiti dobar odnos, da će nas drugi odbaciti ili straha od posljedica pristajemo i na potpuno neopravdane i pretjerane zahtjeve drugih ljudi. U različitim životnim okolnostima npr. u partnerskom odnosu, u roditeljstvu, na poslu važno je znati kako reći „ne“ i zauzeti se za sebe. U radionici možete prepoznati razloge koji vas sprječavaju da se zauzmete za sebe, naučiti kako reći „ne“ na način koji nije agresivan, ne vrijeđa drugu osobu već poštuje odnos ravnopravnog dostojanstva, te poboljšati svoje komunikacijske vještine. Tijekom radionice svi sudionici će kroz iskustvene vježbe isprobati različite komunikacijske tehnike. Prijava e-poštom: t.sremec@gmail.com

20:00 - 21:30 DU DU - Dom učenika Sušak, Drage Gervaisa 34, Rijeka Radionica za studente i srednjoškolce S S - Studenti

Elizabeta Galić Papić i Ante Papić: `Dinamika skupine u oku promatrača`

Sudionici radionice podijeljeni u skupine dobiti će zanimljiv i kreativan zadatak koji moraju zajedničkim trudom  izvršiti u zadano vrijeme. Nakon izložbe uradaka dobiti će korisne informacije.

09:00 - 12:00 HZZ Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Rijeka, Bulevar oslobođenja 14 Soba 29 Radionica G G - Gradani različite dobi

Natalija Marković i Boris Pilepić: `Samoprocjena osobnih potencijala pri zapošljavanju pomoću psihologijskog instrumentarija`

Polaznici procjenjuju vlastite mogućnosti na tržištu rada kroz dva koraka:

1. samoprocjenom vlastitih snaga i slabosti (znanja, vještina, interesa, osobina, želja i očekivanja u profesionalnom životu, stavova i vrijednosti, te trenutnih mogućnosti i potreba);

2. procjenom stanja na tržištu rada.

Radionicom se identificiraju znanja i vještine koje je potrebno unaprijediti, te definiraju načini uređenja razine vještina i razvoja karijere kao pretpostavke pisanja zamolbe i životopisa te prezentacije tijekom intervjua s poslodavcem.

Korisnici radionice potiču se na usmeno izlaganje, interaktivni razgovor te igranje uloga.

14:00 - 15:00 FFRI FFRI - Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Kampus na Trsatu), Rijeka Dvorana 107 na 1. katu Predavanje i prezentacija SŠ - Srednjoškolci

Asmir Gračanin: `Predstavljanje rada laboratorija za eksperimentalnu psihologiju Odsjeka za psihologiju`

U kratkom predavanju publika će biti upoznata s prototipom eksperimenata provođenih u laboratoriju te će saznati osnovne činjenice o mjerenju periferne fiziologije i o njenoj važnosti za psihologiju. Poligrafski sustav koristi se kako bi se razjasnilo da li i na koje načine ličnost pojedinca mijenja utjecaj emocija na tjelesne procese. Varijabilnost rada srca, krvni tlak, vazokonstrikcija, mjere elektrodermalne aktivnosti i disanja pod utjecajem su mentalnih procesa koji se pak razlikuju od pojedinca do pojedinca. Da li nepokazivanje emocija ili pozitivnije razmišljanje dovodi do (ne)zdravijih obrazaca aktivacije organizma? Određuju li osobine ličnosti koliko svaka od ovih strategija utječe na naše tijelo? Da li su ljudi koji se lakše rasplaču psihički i fizički zdraviji? Koliko je kardiovaskularna fleksibilnost važna za tjelesno zdravlje i je li povezana s mentalnim procesima?

16:30 - 17:30 VGR VGR - Vijećnica Grada Rijeke, Korzo 16, Rijeka Predavanje G G - Gradani različite dobi

Mauro Lacovich: `Pro Ana svijet - koliko (ne)znamo o virtualnim zajednicama oboljelih od anoreksije i bulimije nervoze?`

Pojmovi Pro-Ana i Pro-Mia odnose se na pokret i zajednice oboljelih od poremećaja hranjenja koji zagovaraju anoreksiju i bulimiju nervozu kao stil života,  zalažući se za pravo na izbor istih. Internet, kao pogodno mjesto za organiziranje takvih zajednica, oboljelima pruža beskrajne mogućnosti za razmjenu informacija i iskustava, često vrlo štetnih, kao i savjete kako uspješno ustrajati u bolesti ili zavarati okolinu. Tehnološkim razvojem takve virtualne zajednice postaju sve lakše dostupne mladim ljudima dok javnost i dalje nije dovoljno svjesna ozbiljnosti tog problema. Ovo će nam predavanje  ilustrirati i približiti funkcioniranje takvih zajednica, ali i predočiti kolike se sve opasnosti kriju na takvim stranicama na internetu čak i za zdrave osobe.

18:00 - 19:30 GK-NČ GK-NČ - Gradska knjižnica Rijeka – Narodna čitaonica, Korzo 24, Rijeka Radionica za majke i kćeri različite dobi PG PG - Posebna grupa

Sanja Smojver-Ažić, Matea Mrakovčić, Nena Vukelić, Anja Smajla, Silvija Šikić, Neva Ljuština, Katarina Banov i Iva Galović: `Majka - kćer: Različite perspektive odnosa`

Odnos kćeri i majki ima važnu ulogu u njihovim životnim ciklusima. Kvaliteta ovog odnosa odražava se na različite aspekte psihološkog funkcioniranja i značajna je odrednica zadovoljstva životom. Priroda uzajamne interakcije temelj je razvoja identiteta i očekivanja u ostalim interpersonalnim odnosima.

Iskazani interes za temu odnosa majki i kćeri na prošlogodišnjoj manifestaciji Rijeke psihologije dovoljno govori o važnosti ove tematike. Nastavno na prošlogodišnje izlaganje rezultata istraživanja o očekivanjima o ovom odnosu iz perspektive majki i njihovih odraslih kćeri, ove godine planiramo održati radionicu  s ciljem poticanja majki i kćeri na promišljanje o kvaliteti njihovog odnosa i osvješćivanja mogućih različitih perspektiva doživljaja uključenosti majke u život kćeri. Razmjena  očekivanja o odnosu majki i kćeri može unaprijediti njihov odnos i pozitivno se odraziti na kvalitetu njihova života. Najava e-poštom: smojver@ffri.hr

10:00 - 11:00 PP-RB Privatna psihološka praksa Rebeka Bulat, Jadranski trg 1 (2. kat), Rijeka Predavanje za (buduće) roditelje PG PG - Posebna grupa

Rebeka Bulat: `Čudesan razvoj u prvoj godini života - kako ga poticati i podržati`

Prva je godina života dinamično razvojno razdoblje tijekom koje se roditelji susreću s mnogim „prvim“ razvojnim prekretnicama, od prvog smješka, okreta, zubića, do prvog koraka, geste, riječi. Na početku prilično bespomoćna beba kroz samo godinu dana usvaja vrlo važna temeljna znanja i vještine važne za njen budući razvoj. Novija znanstvena istraživanja otkrivaju koliko toga male bebe ipak mogu, što je znatno više nego li se do nedavno smatralo. Najava e-poštom: info@psiholog-rebekabulat.hr ili tel:091/531 30 04