banner-1416556427.jpg

Humanitarna akcija

Rijeka psihologije, osim promocije struke, ima i humanitarni karakter: prodajom promotivnih predmeta prikupljaju se sredstva koja se svake godine doniraju u humanitarne svrhe:

2012. god. - Odjel za djecu i adolescente Psihijatrijske bolnice Lopača

2013. god. - Odjel za neurokognitivnu rehabilitaciju Psihijatrijske bolnice Rab

2014. god. - Dječji vrtić Rijeka za nabavu specijalizirane opreme za djecu s motoričkim oštećenjima.

2015. god. - Centar za rehabilitaciju Fortica, Kraljevica

Promotivni predmeti mogu se kupiti na promotivno-prezentacijskim štandovima na Korzu (ispred Hrvatske pošte) od 10 do 17 sati i u ZTC-u od 16 do 20 sati. Osim tiskanih promotivnih materijala s logotipom manifestacije, jedan dio promotivnih predmeta sa zanimljivostima iz psihologije ručno su izradili volonteri, studenti psihologije Filozofskoga fakulteta u Rijeci. 

U humanitarnu akciju možete se uključiti i uplatom na žiro-račun Filozofskoga fakulteta. Podaci za uplatu su:

IBAN: HR9123600001101536455 (Zagrebačka banka)

poziv na broj: 70505505759-06

svrha uplate: humanitarna akcija